โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ผู้บริหาร

จุราภรณ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2019
ปรับปรุง 20/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 20362
Page Views 22500
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม ขนอม
2 โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม ขนอม
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม ขนอม
4 โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม ขนอม
5 โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม ขนอม
6 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม ขนอม
7 โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ขนอม ขนอม
8 โรงเรียนอนุบาลขนอม ขนอม ขนอม
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม
10 โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม
11 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม
12 โรงเรียนบ้านคลองหลง ควนทอง ขนอม
13 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม
14 โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ควนทอง ขนอม
15 โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม
16 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม
17 โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม
18 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม 075-529030
19 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน ขนอม
20 โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน ขนอม 075754040
21 โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม
22 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน ขนอม
23 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย ท่าศาลา
24 โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา
25 โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย ท่าศาลา
26 โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย ท่าศาลา 075375203
27 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา
28 โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา
29 โรงเรียนบ้านวังหิน ดอนตะโก ท่าศาลา
30 โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา
31 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา
32 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน ท่าศาลา
33 โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท่าศาลา
34 โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน ท่าศาลา 075-772049
35 โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน ท่าศาลา
36 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา
37 โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ท่าขึ้น ท่าศาลา
38 โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา
39 โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น ท่าศาลา
40 โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา
41 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา
42 โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา
43 โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา
44 โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา
45 โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
46 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา ท่าศาลา
47 โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา ท่าศาลา
48 โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา ท่าศาลา 075-521905
49 โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา
50 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ท่าศาลา ท่าศาลา 075 369486
51 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา ท่าศาลา
52 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ท่าศาลา ท่าศาลา
53 โรงเรียนวัดนางตรา ท่าศาลา ท่าศาลา
54 โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา
55 โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา ท่าศาลา
56 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ท่าศาลา
57 โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา ท่าศาลา
58 โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา
59 โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว ท่าศาลา (075) 375399
60 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา
61 โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา 075450152
62 โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว ท่าศาลา
63 โรงเรียนบ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา 075-751724
64 โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว ท่าศาลา 075-751725
65 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา
66 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ท่าศาลา
67 โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว ท่าศาลา
68 โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา
69 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075445317
70 โรงเรียนวัดสโมสร โพธิ์ทอง ท่าศาลา
71 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง ท่าศาลา
72 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075-522071
73 โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา
74 โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน ท่าศาลา 075450151
75 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา
76 โรงเรียนวัดสวนหมาก โมคลาน ท่าศาลา
77 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน ท่าศาลา
78 โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน ท่าศาลา
79 โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน) โมคลาน ท่าศาลา
80 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี ท่าศาลา
81 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา
82 โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา
83 โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี ท่าศาลา
84 โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ
85 โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง นบพิตำ
86 โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ
87 โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ
88 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กะหรอ นบพิตำ
89 โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ นบพิตำ
90 โรงเรียนวัดเขาน้อย กะหรอ นบพิตำ
91 โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ นบพิตำ
92 โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ นบพิตำ
93 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
94 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
95 โรงเรียนวัดวังเลา นาเหรง นบพิตำ
96 โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง นบพิตำ
97 โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง นบพิตำ
98 โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง นบพิตำ
99 โรงเรียนบ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี
100 โรงเรียนบ้านชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี
101 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี
102 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี
103 โรงเรียนวัดใหม่ ทอนหงส์ พรหมคีรี
104 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี
105 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี
106 โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี
107 โรงเรียนวัดท้าวโทะ นาเรียง พรหมคีรี
108 โรงเรียนวัดกำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี
109 โรงเรียนวัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี
110 โรงเรียนวัดโยธาธรรม นาเรียง พรหมคีรี
111 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี
112 โรงเรียนชุมชนวัดอินคิรี บ้านเกาะ พรหมคีรี
113 โรงเรียนบ้านคลองแคว พรหมโลก พรหมคีรี 075-338387
114 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก พรหมคีรี
115 โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี
116 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก พรหมคีรี
117 โรงเรียนวัดเขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี
118 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อินคีรี พรหมคีรี
119 โรงเรียนวัดสากเหล็ก อินคีรี พรหมคีรี
120 โรงเรียนวัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี
121 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช สิชล
122 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฉลอง สิชล
123 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล
124 โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ ฉลอง สิชล
125 โรงเรียนวัดกลาง ฉลอง สิชล
126 โรงเรียนบ้านน้ำขาว ฉลอง สิชล
127 โรงเรียนบ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล
128 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ทุ่งปรัง สิชล
129 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ทุ่งปรัง สิชล
130 โรงเรียนวัดชนาราม ทุ่งปรัง สิชล
131 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ทุ่งปรัง สิชล
132 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ทุ่งปรัง สิชล
133 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ทุ่งใส สิชล
134 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ทุ่งใส สิชล
135 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ทุ่งใส สิชล -
136 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ทุ่งใส สิชล 0-7537-6043
137 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล
138 โรงเรียนวัดสุชน ทุ่งใส สิชล
139 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล
140 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล สิชล
141 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต สิชล สิชล
142 โรงเรียนบ้านบางฉาง สิชล สิชล
143 โรงเรียนคุณาธารวิทยา สิชล สิชล
144 โรงเรียนวัดเขาพนมไตย สิชล สิชล
145 โรงเรียนวัดจอมทอง สิชล สิชล
146 โรงเรียนอนุบาลโชติกร สิชล สิชล
147 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล
148 โรงเรียนบ้านยางโพรง สี่ขีด สิชล
149 โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สี่ขีด สิชล
150 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สี่ขีด สิชล
151 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สี่ขีด สิชล
152 โรงเรียนวัดเขาน้อย เขาน้อย สิชล 075-753540
153 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล
154 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล
155 โรงเรียนบ้านเผียน เทพราช สิชล
156 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล
157 โรงเรียนบ้านน้ำฉา เทพราช สิชล
158 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช สิชล
159 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา เทพราช สิชล
160 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล
161 โรงเรียนบ้านไสเหรียง เปลี่ยน สิชล
162 โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์ เปลี่ยน สิชล
163 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล
164 โรงเรียนบ้านไสพลู เปลี่ยน สิชล
165 โรงเรียนบ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล
166 โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร เสาเภา สิชล
167 โรงเรียนวัดปากด่าน เสาเภา สิชล 075367524
168 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เสาเภา สิชล 075450249
169 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล
170 โรงเรียนวัดคงคาวดี เสาเภา สิชล
171 โรงเรียนวัดขรัวช่วย เสาเภา สิชล 075-367217
172 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต เสาเภา สิชล