โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ผู้บริหาร

จุราภรณ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/03/2019
ปรับปรุง 06/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 32065
Page Views 34923
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลขนอม ขนอม ขนอม
2 โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม ขนอม
3 โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม ขนอม
4 โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม ขนอม
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม ขนอม
6 โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม ขนอม
7 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม ขนอม
8 โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ขนอม ขนอม
9 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม
10 โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม
12 โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม
13 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม
14 โรงเรียนบ้านคลองหลง ควนทอง ขนอม
15 โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ควนทอง ขนอม
16 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม
17 โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม
18 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน ขนอม
19 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน ขนอม
20 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม 075-529030
21 โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม
22 โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน ขนอม 075754040
23 โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย ท่าศาลา 075375203
24 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา
25 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย ท่าศาลา
26 โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา
27 โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย ท่าศาลา
28 โรงเรียนบ้านวังหิน ดอนตะโก ท่าศาลา
29 โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา
30 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา
31 โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา
32 โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน ท่าศาลา 075-772049
33 โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน ท่าศาลา
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา
35 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน ท่าศาลา
36 โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท่าศาลา
37 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา
38 โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา
39 โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา
40 โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา
41 โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ท่าขึ้น ท่าศาลา
42 โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา
43 โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น ท่าศาลา
44 โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา
45 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ ท่าศาลา ท่าศาลา
46 โรงเรียนวัดนางตรา ท่าศาลา ท่าศาลา
47 โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา
48 โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา ท่าศาลา
49 โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา
50 โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา ท่าศาลา
51 โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
52 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา ท่าศาลา
53 โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา ท่าศาลา
54 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ท่าศาลา
55 โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา ท่าศาลา 075-521905
56 โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา 075521403
57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘ ท่าศาลา ท่าศาลา 075 369486
58 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา ท่าศาลา
59 โรงเรียนบ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา 075-751724
60 โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว ท่าศาลา 075-751725
61 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ท่าศาลา
62 โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว ท่าศาลา
63 โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว ท่าศาลา (075) 375399
64 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา
65 โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา 075450152
66 โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว ท่าศาลา
67 โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา
68 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075445317
69 โรงเรียนวัดสโมสร โพธิ์ทอง ท่าศาลา
70 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง ท่าศาลา
71 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075-522071
72 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน ท่าศาลา
73 โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน ท่าศาลา
74 โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน) โมคลาน ท่าศาลา
75 โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา
76 โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน ท่าศาลา 075450151
77 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา
78 โรงเรียนวัดสวนหมาก โมคลาน ท่าศาลา
79 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา
80 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี ท่าศาลา
81 โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา
82 โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี ท่าศาลา
83 โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง นบพิตำ
84 โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ
85 โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ
86 โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ
87 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กะหรอ นบพิตำ
88 โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ นบพิตำ
89 โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ นบพิตำ
90 โรงเรียนวัดเขาน้อย กะหรอ นบพิตำ
91 โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ นบพิตำ
92 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
93 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
94 โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง นบพิตำ
95 โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง นบพิตำ
96 โรงเรียนวัดวังเลา นาเหรง นบพิตำ
97 โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง นบพิตำ
98 โรงเรียนวัดใหม่ ทอนหงส์ พรหมคีรี
99 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี
100 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี
101 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี
102 โรงเรียนบ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี
103 โรงเรียนบ้านชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี
104 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี
105 โรงเรียนวัดโยธาธรรม นาเรียง พรหมคีรี
106 โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี
107 โรงเรียนวัดท้าวโทะ นาเรียง พรหมคีรี
108 โรงเรียนวัดกำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี
109 โรงเรียนวัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี
110 โรงเรียนชุมชนวัดอินคิรี บ้านเกาะ พรหมคีรี
111 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี
112 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก พรหมคีรี
113 โรงเรียนวัดเขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี
114 โรงเรียนบ้านคลองแคว พรหมโลก พรหมคีรี 075-338387
115 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก พรหมคีรี
116 โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี
117 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อินคีรี พรหมคีรี
118 โรงเรียนวัดสากเหล็ก อินคีรี พรหมคีรี
119 โรงเรียนวัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี
120 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช สิชล
121 โรงเรียนวัดกลาง ฉลอง สิชล
122 โรงเรียนบ้านน้ำขาว ฉลอง สิชล
123 โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ ฉลอง สิชล
124 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฉลอง สิชล
125 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล
126 โรงเรียนวัดชนาราม ทุ่งปรัง สิชล
127 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ทุ่งปรัง สิชล
128 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ทุ่งปรัง สิชล
129 โรงเรียนบ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล
130 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ทุ่งปรัง สิชล
131 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ทุ่งปรัง สิชล
132 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล
133 โรงเรียนวัดสุชน ทุ่งใส สิชล
134 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล
135 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ทุ่งใส สิชล
136 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ทุ่งใส สิชล
137 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ทุ่งใส สิชล -
138 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ทุ่งใส สิชล 0-7537-6043
139 โรงเรียนวัดจอมทอง สิชล สิชล
140 โรงเรียนอนุบาลโชติกร สิชล สิชล
141 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล สิชล
142 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต สิชล สิชล
143 โรงเรียนบ้านบางฉาง สิชล สิชล
144 โรงเรียนคุณาธารวิทยา สิชล สิชล
145 โรงเรียนวัดเขาพนมไตย สิชล สิชล
146 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สี่ขีด สิชล
147 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สี่ขีด สิชล
148 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล
149 โรงเรียนบ้านยางโพรง สี่ขีด สิชล
150 โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สี่ขีด สิชล
151 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล
152 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล
153 โรงเรียนวัดเขาน้อย เขาน้อย สิชล 075-753540
154 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา เทพราช สิชล
155 โรงเรียนบ้านเผียน เทพราช สิชล
156 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล
157 โรงเรียนบ้านน้ำฉา เทพราช สิชล
158 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช สิชล
159 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล
160 โรงเรียนบ้านไสพลู เปลี่ยน สิชล
161 โรงเรียนบ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล
162 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล
163 โรงเรียนบ้านไสเหรียง เปลี่ยน สิชล
164 โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์ เปลี่ยน สิชล
165 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล
166 โรงเรียนวัดคงคาวดี เสาเภา สิชล
167 โรงเรียนวัดขรัวช่วย เสาเภา สิชล 075-367217
168 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต เสาเภา สิชล
169 โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร เสาเภา สิชล
170 โรงเรียนวัดปากด่าน เสาเภา สิชล 075367524
171 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เสาเภา สิชล 075450249