โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
ผลการทดสอบการอ่านออกของนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง คิดเป็นร้อยละ 79.80 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,14:05   อ่าน 145 ครั้ง