โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (อ่าน 146) 20 มี.ค. 62
ผลการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี (อ่าน 134) 20 มี.ค. 62